Dagorkest Zaanstreek Waterland

Aangesloten bij de K.N.F.M.

Historie

1971

Het Dagorkest Zaanstreek Waterland (toen nog opererend onder de naam Ontwikkeling en Ontspanning) is op 23 november 1971 opgericht en was het eerste seniorenorkest in Nederland.

1981
In dit jaar werd de naam van het orkest gewijzigd in "Senioren Orkest Zaanstreek". In het dienstencentrum "Dirk Prins" werden de repetities gehouden. Door reorganisatie binnen dit centrum moest het orkest het centrum verlaten en op zoek naar een andere repetitieruimte. Dankzij een aantal goede contacten vond men onderdak in de recreatiezaal van de Kon. Verkade fabrieken te Zaandam. Toen binnen dit bedrijf de reorganisatiegolf op gang kwam dreigde het orkest wederom naar een andere repetitieruimte om te moeten zien. Op voorstel van de personeelsvereniging van Verkade besloot men het Seniorenorkest te laten fuseren met de bekende Verkade Harmonie. Het orkest kreeg toen formeel de naam "Verkade Dagorkest".

2008
Een flink aantal jaren verder is het Verkade Dagorkest nog steeds een bloeiend en actief orkest. Opnieuw heeft een reorganisatie bij de Verkade Fabrieken ernstige gevolgen voor het Verkade Dagorkest. Na een periode van oriëntatie werd besloten om uit de recreatiezaal van Verkade te vertrekken.
In augustus 2008 vertrok het orkest uit de recreatiezaal en werden de repetities verplaatst naar het verenigingsgebouw van Zaandijks Fanfare Corps.
Het stopzetten van de financiële en praktische steun betekende in feite dat het orkest "haar eigen broek moet gaan ophouden". Na een testperiode van een jaar bleek al snel dat het haalbaar was om het orkest op eigen benen te doen staan en aldus geschiedde.

2009
Per 10 juni 2009 speelt het orkest verder onder haar oude naam "Senioren Orkest Zaanstreek"... en dat met veel enthousiasme en plezier.

2010
Dit jaar staat in het teken van het afscheid van dirigent Arie Vlam. Vanaf 1994 stond Arie voor het orkest en samen met hem heeft het orkest steeds goede resultaten behaald en is er veel opgetreden. Een verhuizing van het verenigingsgebouw van Zaandijks Fanfare Corps naar Dorpshuis De Kwaker te Westzaan markeerde het eind van 2010.
In oktober 2010 werd de procedure om een nieuwe dirigent te benoemen afgerond met de benoeming van Dhr. Luc Mager uit Landsmeer.

De muzikanten spelen een harmonierepertoire dat aangevuld wordt met populair repertoire.
De wekelijkse repetities worden goed bezocht en de sfeer is buitengewoon gemoedelijk.

Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 heeft het bestuur van het Senioren Orkest Zaanstreek een reeks optredens mogen boeken die natuurlijk niet alleen maar geld opbrengen maar zeker ook bedoeld zijn als een bijdrage aan het welzijn van het publiek, in hoofdzaak bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen.

In September 2013 heeft het bestuur een naamswijziging doorgevoerd van Senioren Orkest Zaanstreek naar Dagorkest Zaanstreek Waterland omdat dit beter bij ons past.

Het zit natuurlijk niet alleen maar in de naam want het Dagorkest Zaanstreek Waterland bestaat uit muzikanten die overdag willen repeteren en hun hobby op een ongedwongen wijze en onder deskundige leiding willen beoefenen. We denken daarbij aan scholieren, studenten, huisvrouwen/huismannen, AOW'ers, WW'ers, of mensen die in deeltijd hun arbeid verrichten.

Het gaat om leden die wat vrije tijd en een instrument ter beschikking hebben, op B-niveau kunnen spelen, overdag (op de woensdagmiddag) willen repeteren en voor het meest haalbare willen gaan.

De Toekomst:

 • Het bestuur wil blijvend werken aan instroom van nieuwe muzikanten
 • Het bestuur wil blijvend werken aan financiële-  en organisatorische versterking
 • Het bestuur werkt aan het vergroten van ondersteunende inzet (sponsoring bv.)
 • Het bestuur wil een afgewogen en vooral plezierig jaarprogramma aan de leden aanbieden waarbij ook de ambitie om muzikaal te groeien aanwezig is.

Dankzij de inzet van velen slagen wij er in om een hechte groep muzikanten aan de organisatie te binden en een goed programma te laten spelen.


Van het bestuur


De vereniging heeft enerverende jaren achter de rug met een goed gevulde agenda. In 2011 vierde het orkest haar veertigste verjaardag met een leuk jublileumconcert.Ons wensenlijstje:

 • muzikanten met gevoel voor sfeer en gezelligheid
 • het liefst spelend op B-niveau


Wij bieden:

 • Deskundige muzikale leiding
 • 40 repetities per jaar
 • Ca. 10 concerten per jaar
 • Kleding en bladmuziek van de vereniging
 • Altijd een maand de tijd om weerzijds aan elkaar te wennen


Dat kost u:

 • 45 euro per kwartaal


Vacatures:

 • Het orkest heeft dringend behoefte aan klarinetten en Waldhoorn/Althoorn


Natuurlijk is iedereen welkom!


Informatie via het secr. van het DZW


Wij hebben nog steeds leden nodig klik daarom eens op de onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yHtyJoRawEE


Volg ons ook op:

  
Contact/Boekingen

Secretariaat:

Dagorkest Zaanstreek Waterland
W. Kleiss-Overpelt
Morgenstarstraat 144
1544 CT  Zaandijk
T. 075-6212458
E. info@dagorkestzaanstreekwaterland.nl

Bank rek: NL35ABNA0816856524
t.n.v.
Vereniging Seniorenorkest

Ereleden

 • Frans Vermaat
 • Gerrit Luyting

Recensies